img tel. 888-947-781 531-019-550 33 872 69 79
kobe@onet.eu kobebhp@gmail.com sklepkobe@gmail.com
img KOBE Adam Mikołajek, ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów

kurs
Firma KOBE oferuje szkolenia na operatora wózków widłowych wszystkich typów oraz na bezpieczną obsługę butli gazowej. Kurs zgodny jest z programem Urzędu Dozoru Technicznego.

Kursant otrzymuje zaświadczenie w języku polskim oraz angielskim, dzięki czemu uprawnienia są honorowane w krajach Unii Europejskiej.
Uprawnienia są bezterminowe.

Kurs odbywa się w trybie ciągłym, cały czas trwają zapisy!
Zapraszamy!