P. Poż

KOBE jest organizatorem szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia prowadzone są w niewielkich grupach z wykorzytaniem multimediów, przez co stają się atrakcyjniejsze dla kursantów. Po zakończonym szkoleniu kursant otrzymuje imienny certyfikat. . W swojej kadrze posiadamy wykfalifikowanych inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Na szkoleniach można uzyskać rzetelną wiedzę między innymi z zakresu środków ochrony przeciwpożarowej, bezpiecznej ewakuacji oraz wszelkich informcji wynikających z przepisów prawa.

Organizowane przez nas w formie e-learningu szkolenia PPOŻ są bardzo dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców którzy chcą aby ich pracownicy zostali w sposób rzetelny przygotowani do ewentualnych kryzysowych sytuacji, a jednocześnie chcą zminimalizować związane z tym koszty.
Ponad to, sporządzamy dokumentację przeciwpożarową oraz tworzymy instrukcje bezpieczeństw pożarowego.

Prowadzimy szkolenia PPOŻ dla trzech grup stanowisk:

• kursy okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych,
• kursy okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
• kursy okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.

Oprócz szkoleń z zakresu P.Poż szkoleń firma organizuje szkolenia dla pracodawców i pracowników z zakresu pierwszej pomocy oraz BHP Ponad to firma służy fachowym doradztwem w zakresie prawa pracy, wdraża innowacyjne rozwiania, które usprawniają procedury wykonywania prac na określonych stanowiskach z zachowaniem bezpieczeństwa i obowiązujących norm.
Firma w swoim zespole posiada specjalistów z zakresu RODO, posiadających tytuł Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dzięki czemu może świadczyć pełen zakres usług

Zadzwoń lub napisz

tel. (33) 872-69-79
tel. 531-019-550
te. 575-814-444
kobebph@gmail.com