Mój prąd

Mój prąd – rządowy program

Co zawiera szczegółowy program
„Mój Prąd”?

▪ Dofinansowanie obejmuje do 5000 zł. Należy pamiętać, że decyduje kolejność zgłoszeń.
▪ Wsparciem zostaną objęte instalacje mocy zainstalowanej w przedziale od 2 do 10 kWp.Program skierowany jest do gospodarstw domowych.
▪ Termin ogłoszenia naboru i zarazem początek przyjmowania wniosków planowany jest na grudzień 2020 roku.
▪ Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.
▪ Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, to nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
▪ Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
▪ Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
▪ Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je będzie przesyłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
▪ Koszty do obliczenia wartości dofinansowania liczone są na podstawie faktur opłaconych po 23 lipca 2019r.
▪Instalacja musi zostać zakończona i przyłączona po ogłoszeniu konkursu
▪ Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
▪ Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
▪ Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed datą instalacji);
▪ Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
▪ Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
▪ Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
▪ Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

E-wnioski (elektroniczne) poprzez profil zaufany. Wnioski składane w formie papierowej są odrzucane.
Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast
projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie, to znaczy: wnioski mogą być składane po
zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii, zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji)


Zadzwoń lub napisz

tel. 531-019-550
tel. 575-814-444
kobedotacje@gmail.com