Bezpieczeństwo i Higienia Pracy

Ciągle zmieniające się przepisy odnośnie Prawa Pracy oraz rynku pracodawcy i pracownika powodują, iż warto zaufać tym, którzy posiadają rzetelną wiedzę oraz kwalifikacje w wymienionym zakresie. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia zatrudnionym pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy ale również wiedze w zakresie przepisów BHP w szczególności tych , które dotyczą wykonywanej przez pracowników pracy. Zatem ważne jest zapewnienie wartościowych pod względem merytorycznym szkoleń bhp, aby w razie wypadku uniknąć niepotrzebnych problemów i stresu.

Oferta szkoleń z zakresu BHP uwzględnia:

· pracodawców oraz kadrę kierowniczą· pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby,· pracowników administracyjnych, biurowych i innych,· kadrę zatrudnionej na stanowiskach robotniczych,– kadra na stanowiskach inżynieryjno- technicznych· pracowników służby BHP

Swoje szkolenia KOBE prowadzi zarówno stacjonarnie, jak i on-line (e-learning, blended-lerning), a ich zakres dostosowuje do specyfiki danej firmy. W razie potrzeby KOBE prowadzi też szkolenia bezpośrednio

Oprócz standardowych szkoleń firma organizuje szkolenia dla pracodawców i pracowników z zakresu pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpozarowej Ponad to firma służy fachowym doradztwem w zakresie prawa pracy, wdraża innowacyjne rozwiania, które usprawniają procedury wykonywania prac na określonych stanowiskachz zachowaniem bezpieczeństwa i obowiązujących norm.Firma w swoim zespole posiada specjalistów z zakresu RODO, posiadających tytuł Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dzięki czemu może świadczyć pełen zakres usług


Zadzwoń lub napisz

tel. 578-008-778
tel. (33) 872-69-79
tel. 575 814 444
tel. 531 019 550
kobedotacje@gmail.com
sklepkobe@gmail.com