img tel. 888-947-781/ 531-019-550/33-872-69-79, 578-008-778
kobe@onet.eu/ kobebhp@gmail.com / sklepkobe@gmail.com
img KOBE Adam Mikołajek, ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów
BHP, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa
OFERTA DLA OŚWIATYOFERTA DLA FIRMSZKOLENIA E-LEARNINGOWE
Propozycja KOBE dotyczy stałej kompleksowej obsługi w zakresie BHP i P.POŻ na terenie placówek oświatowych. Proponujemy między innymi szkolenia BHP wszystkich rodzajów, szkolenia P.POŻ., kontrole stanu zakładu pracy, przeglądy dokumentacji pracowniczej pod kątem przestrzegania Prawa Pracy, dokumentację powypadkową, jak również szkolenia wstępne , okresowe i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.
Obecnie KOBE to firma obsługująca 20 placówek oświatowych w gminie Andrychów.

Te placówki to:
1. Przedszkole 1 w Andrychowie
2. Przedszkole 2 w Andrychowie
3. Przedszkole 3 w Andrychowie
4. Przedszkole 4 w Andrychowie
5. Przedszkole 5 w Andrychowie
6. Gimnazjum 1 w Andrychowie
7. Gimnazjum 2 w Andrychowie
8. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Andrychowie
9. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Andrychowie
10. Zespół Szkól samorządowych w Rzykach
11. Zespół Szkól samorządowych w Sułkowicach – Bolęcinie
12. Zespół Szkól samorządowych w Sułkowicach – Łęgu
13. Zespół Szkól samorządowych w Targanicach
14. Zespół Szkól samorządowych w Zagórniku
15. Zespół Szkól samorządowych w Inwałdzie
16. Zespół Szkól samorządowych w Roczynach
17. Zespół Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach
18. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kętach
19. Zespół Szkół w Ślemieniu
20. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, dotyczącym pełnej standaryzacji usług związanych z BHP i P.POŻ. i obniżeniu kosztów świadczymy usługi w zakresie:

Stała obsługa to między innymi:
• instrukcje obsługi maszyn i urządzeń;
• ocenę ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy;
• ocenę minimalnych wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń;
• dokumentację powypadkową;

Szkolimy pracowników i pracodawców w zakresie:
BHP , P.POŻ i Pierwsza Pomoc:
• szkolenia wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy);
• szkolenia okresowe dla pracodawców, kierowników i pracowników.
• szkolenia z Pierwszej Pomocy

Doradzamy w zakresie:
• prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej zgodnie z Kodeksem Pracy
• gospodarki środkami ochrony indywidualnej;
• gospodarki odzieżą roboczą i środkami higieny osobistej.
Kontrolujemy i doradzamy w kwestiach związanych z P.POŻ., z naciskiem na przepisy związane z Państwa branżą.

W ramach bieżącej obsługi naszych klientów oferujemy:
• przeprowadzanie kontroli warunków pracy, a także przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych;
• doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych;
• szkolenia pracowników w zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych (szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych, w tym dla kierowników i pracodawców);
• szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej;
• sporządzanie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń oraz instrukcji stanowiskowych;
• sporządzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
• wykonywanie oceny minimalnych wymagań dla maszyn i urządzeń zgodnie z obowiązującymi normami;
• sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;
• sporządzanie dokumentacji powypadkowej ,
• nadzór i doradztwo w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji pracowniczej zgodnie z przepisami Prawa Pracy;
• nadzór nad prawidłowością i terminowością profilaktycznych badań lekarskich;
• wykonywanie innych czynności z zakresu BHP, które wynikają z nowych przepisów prawnych lub zarządzeń pokontrolnych.

Szkolenia E- LEARNINGOWE przeznaczone są dla każdego pracodawcy oraz dla wszystkich grup pracowników umysłowych. Zgodnie § 14.2 i §15.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i P racy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) szkolenie okresowe odbywają:
• osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
• pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
• pracownicy administracyjno-biurowi i inni nie wymienieni w pkt 1-4,
których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie okresowe osób wymienionych powyżej powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Dla pracodawców
Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców. Szkolenie zawiera wiadomości z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP.
Dla osób kierujących pracownikami
Okresowe szkolenie BHP dla kadry kierowniczej adresowane jest dla osób kierującymi pracownikami. Szkolenie zawiera wiadomości z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców, organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP.

Dla pracowników administracyjno – biurowych
Okresowe szkolenie BHP jest adresowane do pracowników administracyjno – biurowych. Zawarte w nim materiały poruszają zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy oraz sposobami organizacji systemu bezpieczeństwa w firmie.

Dla pracowników inżynieryjno – technicznych
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno – technicznych. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla projektantów, konstruktorów, technologów i inżynierów

Zadzwoń lub napisz i dowiedz się jak to działa!

Ceny szkoleń ustalane są indywidualnie z każdą firmą !

Zaufali nam:

bhp_logo

1. MediaPress – Agencja Reklamy

http://www.mediapress.net.pl/

2. Fill – Producent rolet i żaluzji

http://www.fill.com.pl/

3. Lemeb – producent mebli

http://www.lemeb.pl

4.SEKUT – Producent pomp ciepła

http://www.sekut.pl

5.BRANDT- Hurtownia Papierosów

http://www.fiszebrandt.pl

6.MROWCA S.J- Producent karm i mieszanek dla ptaków

http://www.ziarna-mieszanki.pl

7.STOPEXIM – producent przyczep

http://www.stopexim.pl

8.WOPAK – Dystrybutor opakowań

http://www.wopak.pl

9.BEFAKKO – producent kotłów CO

http://www.befako.pl

10.DREWEKS – producent wyrobów z drewna

http://www.dreweks.pl

11.STOLARSTWO Aleksander Bałos – producent wyrobów z drewna

http://www.drewnianeskrzynki.pl

12. F.R-B Piotr Stuglik – firma budowlana

34-120 ANDRYCHÓW , UL. LENARTOWICZA 25/7

13. MAUER-TECH Jacek Stuglik – firma budowlana

34-120 ANDRYCHÓW, Ul. Metalowców 16/48

14 TRANSPORT KRAJOWY-MIĘDZYNARODOWY Piotr BURTYN

24-170 KURÓW UL. 35 LECIA PRL 4/5

15 ULMA TRANS S..J. – Transport Międzynarodowy

30-685 KRAKÓW UL.CECHOWA 126

16. ULMA TRANS II – Transport Międzynarodowy

30-685 KRAKÓW UL.CECHOWA 126

17. P.U.H. JAROSŁAW GÓRALIK – usługi transportowe, roboty ziemne

34-231 JUSZCZYN 365

18. USŁUGI TRANSPORTOWE , ROBOTY ZIEMNE

Agata GÓRALIK 34-231 JUSZCZYN 365

19. ’’EDI’’ JACEK STOPA – transport krajowy i międzynarodowy

34-231 JUSZCZYN WIEPRZEC 12

20.STOPA S.J. – transport międzynarodowy

34-231 JUSZCZYN WIEPRZEC 12

21. „Okno Florek” Florian Karbowiak

Andrychów ul. Legionów 4, 34-120

22. F.H.U.-P.” SPAW – MET” – Producent kotłów C.O.

http://www.spaw-met.eu

23, HALMRO HALINA MROCZEK – firma budowlana

43-354 CZANIEC UL.KĘCKA 25

24. USŁUGI BUDOWLANE RYSZARD MROCZEK – firma budowlana

43-354 CZANIEC ul. KĘCKA 25

25. Viper – Trak Józef Żmija – tartak

34-146 STRYSZÓW 555

26. FREED – kebab

http://www.kebabfred.pl

27. P.H.U. GR – TRANS Marek Rusin – usługi transportowe

34-234 Osielec 686

28. GREKO Grzegorz Kliś – firma budowlana

Rudze 80, 32-640 Zator

29. P.P.H.U. A&B B.SOBEL – firma budowlana / ciesielstwo

http://www.abdachy.pl

 

30. F.R.B. HAUS -MAJSTER Tomiczek Jarosław – firma budowlana / ciesielstwo

34-120 Targanice ul. Orzechowa 4,

31. MAX-REM- BUD KAZIMIERZ ŻYDEK – firma budowlana

34-125 SUŁKOWICE UL. FARMERSKA 7

32. PPHU LIDER OKNA – sprzedaż i montaż okien

32-650 KĘTY OS. 700-LECIA 12/36

33. F.B. PEK-BUD S.C BRODY 141 – firma budowlana

34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA,

34.USŁUGI BUDOWLANE Piotr Walczak – firma budowlana

34-120 TARGANICE , NOWA WIEŚ 24

35.GABINET REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ – rehabilitacja

32-650 KĘTY UL. LEGIONÓW 22

http://www.rehabionplus.pl

36. KA TRANS Adam Smaza – transport/ spedycja

34-108 Frydrychowice 388

37. F.H.U. BOMI-TRANS – Bogusław Koniarz – transport/spedycja

34-125 RZYKI OS.MŁOCKI DOLNE 57

38. BONGO KLESZCZ PIOTR – kebab

34-120 ANRYCHÓW UL.KRAKOWSKA 98

http://www.bongo.net.pl

39. F.H.U. VIRGO KRÓLICZEK MARCIN – punkt opłat

34-125 RZYKI OS. HACZKI 35

40. F.H. ANNA – – sklep

34-120 ANDRYCHÓW RYNEK 9

41. FIRMA HANDLOWA PALIX

32-600 OŚWIĘCIM UL.JAGIEŁŁY 11/2

42. ATELIER S.C. – zakład fryzjerski

43-300 BIELSKO-BIAŁA UL.LISTOPADOWA 119/1a

43. GEOCENTRUM GEODEZJA I KARTOGRAFIA

34-120 ANDRYCHÓW RYNEK 30

44. GÓRNIT – sklep instalacyjny

43-356 KOBIERNICE UL. ŻYWIECKA 60

45. GRA-NSKA – transport / spedycja

43-246 STRUMIEŃ, ZACISZE 2 WIEŚ ZABŁOCIE

46. JOZ-TOM s.c.- usługi ślusarskie

43-365 WILKOWICE UL. PARKOWA 22

47. INSTALATORSTWO C.O. KAMIL BOGACZ – sklep instalacyjny

34-122 WIEPRZ 1014 / Kety ul. Krakowska 94b, 32-650

48. L.P PRODUCTS – narzędzia pomiarpwe

34-120 ANDRYCHÓW UL. SŁOWACKIEGO 4a

http://www.lp-p.pl

49. USŁUGI REMONTOWE JACEK MEDOŃ

43-354 CZANIEC UL. LEŚNA 26

50. METAL – KOLOR MARCIN ROMIK – obróbka skrawaniem

43-354 CZANIEC UL.PODGÓRSKA 40

51. MIKLA BOGDAN BOBULA

34-114 MARCYPORĘBA 190

52. PPHU OKNA EDYTA MLECZKO

32-650 KĘTY OS.700-LECIA 12/36

53. PROFIL Józef Górka

43-300 BIELSKO-BIAŁA UL.MALWOWA 1

http://www.profil-narzędzia.pl

54. PRZEM- PLAST – skład budowlany

43-300 CZANIEC UL.KARDYNAŁA WOJTYŁY 204

55. SALON FRYZJERSKI WIOLA

34-120 ANDRYCHÓW UL.KRAKOWSKA 93

56. FIRMA USŁUGOWA SYLWIA KUŚ – biuro rachunkowe

34-120 ANDRYCHÓW UL.WŁÓKNIARZY 32/16

57. TRANS-KADA KOWALSKI KAROL – transport spedycja

43-300 KOZY UL. BRZEZINY 6

58. USŁUGI LEŚNE MARIAN SORDYL

34-125 SUŁKOWICE UL. GRZYBOWA 3

59. F.H.U.D. s.c – salon BEL POL

Ewa Bech , Teresa Winiarska

40-145 Katowice

Ul. Józefowska 90

60. Firma Ogólnobudowlana Paweł Kocięcki- skład budowlany

32-651 Nowa Wieś , ul. J. Matejki 7

SKLEP 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 61

61. „GARDACH” Łukasz Garbacz- firma budowlana / ciesielstwo

ul. Włókniarzy 32/29

34-120 Andrychów

62. FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA

„GASIDŁO” Grzegorz Gasidło

Rzyki Os. Szafarze 21, 34-125

63. Zakład Handlowo – Usługowy ART. -BUD

Zbigniew Gwoździewicz

Ul. Krakowska 142/24

34-120 Andrychów

64. INSTAL-CIEPEŁKO ADAM GÓRA

32-650 KĘTY, UL. H.SIENKIEWICZA 4

65. FIRMA BUDOWLANA Radosław Rokowski

ul. Długa 42 34-120 Targanice

66. RAJ – CAR Jarosław Rajda – mechanika pojazdowa

Roczyny ul. Zarzeczna 118 ,34-120 Andrychów

67. Salon Fryzjerski Damski Męski Małgorzata Byrska – Bylica

ul. Krakowska 134, 34-120 Andrychów

68. SALON FRYZJERSKI DAMSKO- MĘSKI Wiola

Ul. Krakowska 93, , 34-120 Andrychów

69. BIURO USŁUGOWO HANDLOWE S A G Grzegorz Sanetra

UL. Za Wodą 3, 34-300 Żywiec

70. „SPIDER” Sp. Cywilna J. Marczak, M. Gieruszczak – producent odzieży roboczej

Targanice, ul. Kalinowa 4, 34-120 Andrychów

http://www.spider-bhp.com

71. ZAKŁAD STOLARSKI MATEUSZ ADAMCZYK

34-326 ZARZECZE Ul. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 38

72. Transport Hurt- Detal Krzysztof Stawowczyk

Kęty, ul. Świętokrzyska 61, 32-650

73 .VIS Okręglicka Katarzyna – punkt opłat

Nidek 100 A, 34-122 Wieprz

74. Z. H . U. ELDOM Danuta Gotkiewicz – serwis AGD

34-100 Wadowice ul. B. Getta 1

75. B O L T E X – skład budowlany

Milówka 34-360 ul Kauża 14/3

76. MERITUM – biuro rachunkowe

34-120 Andrychów ul. Krakowska 140 ( biurowiec WSW)

I wiele innych , firm korzystających z naszych usług doraźnie